Libertas Lawyers

  Libertas Lawyers is een uniek advocatenkantoor. Bij Libertas Lawyers werken advocaten uit de top van de gespecialiseerde sanctierecht advocatuur in teamverband. Ons kantoor heeft de specialistische kennis kunnen bundelen van ervaren advocaten. Daardoor kan ten aanzien van het gehele spectrum van handhaving bijstand worden verleend. Dat wil zeggen dat Libertas Lawyers bedrijven en particulieren bijstaat, die worden geconfronteerd met vraagstukken op het terrein van compliance, toezicht, fiscaal recht en strafrecht.

  Onze advocaten kunnen de kennis van deze verschillende rechtsgebieden combineren. Door deze kennis en ervaring kan het team van Libertas Lawyers bedrijven en particulieren adviseren over compliance vraagstukken en incident management.

  Onderzoek en handhaving kan evenwel niet in alle gevallen worden voorkomen. In dat geval is het team van Libertas Lawyers een deskundige tegenstander van het OM, de Belastingdienst, de FIOD, financiële toezichthouders (zoals de AFM, het BFT en DNB) en andere toezichthoudende instanties (zoals de Inspectie SZW en tuchtcolleges). Kortom, Libertas Lawyers biedt een tegenwicht tegen de handhavende overheid.

  Onze advocaten kennen de business en de prioriteiten van onze cliënten. De advocaten combineren vakkennis met praktijkervaring tot doeltreffende oplossingen. Uitgangspunt hierbij is heldere advisering over de juridische positie van onze cliënten en over de praktische oplossingen en de (proces)strategie. Anders dan de meeste gevestigde kantoren maakt Libertas Lawyers gespecialiseerde bijstand betaalbaar en maken wij daarover – vooraf – duidelijke afspraken.

  Samenwerking
  Libertas Lawyers is een samenwerkingsverband van Libertas Regulatory & Compliance Lawyers B.V. en Libertas Corporate Defense Lawyers B.V., die ieder voor eigen rekening en risico een advocatenpraktijk uitoefenen met daaraan verbonden advocaten en medewerkers. Voornoemde rechtspersonen zijn altijd afzonderlijk, nimmer gezamenlijk de opdrachtnemer dan wel opdrachtgever van de werkzaamheden. Op de tussen de betreffende opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht zijn bij uitsluiting van toepassing de onderhavige Algemene Voorwaarden.