Mr. Annemarije Schoonbeek

  Partner

  Annemarije studeerde Nederlands en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij heeft diverse specialisatieopleidingen voltooid, waaronder de specialisatieopleiding Strafrecht van de NOvA, de Leergang strafrechtelijk bewijsrecht aan de Vrije Universiteit (VU) en de specialisatieopleiding Financieel Recht aan de Grotius Academie aan de Radboud Universiteit. Annemarije publiceert regelmatig en is redacteur van het Tijdschrift voor Compliance (TvCo) en Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht (TvJ). Zij is een veelgevraagd spreker, docent en adviseur op het gebied van compliance, toezicht en financieel-economisch strafrecht.

  Annemarije was in de periode 1999-2011 als fiscalist en advocaat verbonden aan Loyens & Loeff. Daarna was zij gedurende 2011-2016 werkzaam als senior toezichthouder en projectleider bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In die rol was zij verantwoordelijk voor complexe onderzoeken en projecten op het gebied van het integriteitstoezicht op vergunninghouders, zoals accountantsorganisaties en vermogensbeheerders. Annemarije heeft ervaring met (her)toetsing van bestuurders. Zij werkte daarbij regelmatig samen met DNB, de FIOD, de Belastingdienst en het Financieel Expertise Centrum (FEC).

  Annemarije is bij Libertas Laywers werkzaam op het gebied van het sanctierecht. Zij is gespecialiseerd in de handhaving van financiële toezichtwetgeving (Wft, Wtt, Whc en Wwft) en financieel-economisch strafrecht. Daarnaast is zij gespecialiseerd in de toezichtwetgeving betreffende accountantsorganisaties (Wta) en het tuchtrecht. Zij adviseert in dat kader over compliance (o.a. meldplichten). Zij staat accountantsorganisaties en (financiële) ondernemingen bij die (dreigen te) worden geconfronteerd met onderzoek naar overtredingen van toezichtwetgeving en fraude en de daaropvolgende handhaving. Met haar werkervaring is Annemarije uitstekend toegerust ondernemingen bij te staan in het kader van incident management. Zij adviseert ook ondernemingen die te maken krijgen met vorderingen van opsporingsdiensten, staat hen bij tijdens verhoren en verzorgt aangiftes voor ondernemingen die slachtoffer zijn geworden van fraude.

  Annemarije is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de Vereniging voor Financieel Recht (VvFR), de Nederlandse Vereniging van Advocaten Belastingkundigen (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Belastingwetenschap (NVB) en de CR & Anti-Corruptie commissie van de International Chamber of Commerce (ICC).

  Publicaties

  A.B. Schoonbeek e.a., Rubriek Actualiteiten, Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2017, 3/4

  A.B. Schoonbeek e.a., Rubriek Actualiteiten, Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2017, 2

  A.B. Schoonbeek, Parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies start: rechtsbescherming broodnodig?!, online Blog TaxLive, 31 mei 2017
  (bron: http://taxlive.nl/-/parlementaire-ondervragingscommissie-fiscale-constructies-start-rechtsbescherming-broodnodig-)

  A.B. Schoonbeek e.a., Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s, TvCo 2017 nr. 2

  A.B. Schoonbeek e.a., Rubriek Actualiteiten, Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2017, 1

  A.B. Schoonbeek, Het UBO-register in aantocht: contouren en ontwikkelingen op Europees Niveau, OdG 2017/nr. 4, 24 april 2017

  A.B. Schoonbeek, dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, drs. A.A. Boxum RA EMITA, Incidentmanagement: best practices en de kans om je te onderscheiden! Accountancyvanmorgen, 6 januari 2016

  A.B. Schoonbeek, dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, drs. A.A. Boxum RA EMITA, Incident management: Van de regen in de drup? Of toch niet (incidentmelding aan AFM), Accountancyvanmorgen, 19 december 2016

  A.B. Schoonbeek, dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, drs. A.A. Boxum RA EMITA, Incidentmanagement: de kans om te leren van de spaanders, Accountancyvanmorgen, 8 december 2016

  A.B. Schoonbeek, dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, drs. A.A. Boxum RA EMITA, Incidentmanagement: Navigeren tussen meldplicht en geheimhouding naar de juiste loketten, Accountancyvanmorgen, 29 november 2016

  A.B. Schoonbeek, dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, drs. A.A. Boxum RA EMITA, Incidentmanagement: waarom een incident geen hete aardappel of wicked problem is, maar juist een kans!, Accountancyvanmorgen, 24 november 2016

  A.B. Schoonbeek, Under construction: betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsingen, Bouwen aan een solide en integere sector’, in: C. Wielenga (red.) Jaarboek Compliance 2017, Nederlands Compliance Instituut 2016

  A.B. Schoonbeek, Panama Papers & Integriteit, Over de relatie met de ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding van belastingontduiking en –ontwijking en witwassen, TvCo 2016, nr. 5, p. 256-265.

  A.B. Schoonbeek, Redactioneel Compliance en Internationaal zaken doen, TvCo 2016, nr. 3, p. 107-108.

  N.G.H. Verschaeren en A.B. Schoonbeek, Geschikt en gewogen; streeft roep om rechterlijke toetsing van transacties doel voorbij? TBS&H 2015, p. 190-205.

  A.B. Schoonbeek, ‘Een klokkenluidersregeling in het financiële toezicht; point of no return!?’, TvCo 2014, afl. 5, p. 312-316.

  A.B. Schoonbeek, Artikelsgewijs commentaar op 1-4 en 5 e.v. van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIBB) in NDFR, onderdeel Formeel Belastingrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers.

  A.B. Schoonbeek, Commentaar bij art. 26 van het OESO-modelverdrag in NDFR, onderdeel Internationaal Belastingrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers.

  A.E. van Lamsweerde, J. de Wolf en A.B. Schoonbeek, ‘Meldplicht betrouwbaarheid. Weet wat je zegt, zeg alles wat je weet?, in: A. Wielenga (red.) Jaarboek Compliance 2014, Zeist: Kerckebosch uitgeverij 2014, p. 177-194 (hoofdstuk 11).

  M.A.M. Wagemakers en A.B. Schoonbeek, ‘Financial Economic Crime en de AFM. Aanpak AFM van bedreigingen van de integriteit van de financiële sector anno 2013’, TvCo (2013), afl. 1, p. 6-10.

  C.W.M. Lieverse en A.B. Schoonbeek, ‘Doen en nalaten. Over het opleggen van boetes aan feitelijk leidinggevers en medeplegers’, Tijdschrift voor financieel recht 2011, nr. 7/8.

  C.W.M. Lieverse, R.D. van Heffen en A.B. Schoonbeek, ‘Risico’s op persoonlijke beboeting nemen toe. Horen zien en zwijgen? Feitelijk leidinggeven!’, Goed Bestuur & Toezicht, nr. 4, 2010.

  J.H. Asbreuk en A.B. Schoonbeek, ‘Bewijsgaring in het fiscale boeterecht ‘over de grens’’, Tijdschrift voor formeel belastingrecht 2008/7, p. 2-12.

  A.B. Schoonbeek en F.T.M. Deurvorst, Reactie op het Groenboek over het vermoeden van onschuld van de Europese Commissie van 26 april 2006, COM (2006)174, FutD 2006-1113

  J.H. Asbreuk en A.B. Schoonbeek, ‘De vrijwillige verbetering onder ‘druk’, Tijdschrift voor formeel belastingrecht 2003/4, p. 9-15.

  A.B. Schoonbeek, ‘Belastinginning over de grens’, Forfaitair 2002/127, p. 5-11.Panama Papers