Bijdrage Annemarije Schoonbeek aan PE-dag Trustkantoren van Licent op 1 december over het integriteitstoezichtthema van DNB agressieve taxplanning en klantanonimiteit

    Op 1 december 2017 organiseert Licent Academy alweer de achtste PE-dag Trustkantoren. In een aantal presentaties bespreken we de laatste ontwikkelingen op het terrein van de toezichtregelgeving en de fiscale actualiteit. Annemarije Schoonbeek zal hier een bijdrage aan leveren over het volgende onderwerp. Agressieve belastingplanning en klantanonimiteit zijn thema’s in het integriteitstoezicht van DNB op trustkantoren. Deze thema’s staan echter niet op zichzelf maar moeten worden geplaatst tegen de context van de internationale ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van belastingontwijking maar ook witwassen. De ontwikkelingen op deze terreinen gaan snel. Daarbij spelen ook de gewijzigde maatschappelijke opvattingen over fiscaal gedrag een rol. Inmiddels is duidelijk dat de toezichthouder fiscale risico’s plaatst in de context van de norm dat trustkantoren moeten tegengaan betrokken te raken bij maatschappelijk onbetamelijk gedrag. Zij wijst daarbij ook nog eens nadrukkelijk op eigen verantwoordelijkheid van trustkantoren invulling te geven aan deze norm. Maar wat is dat nu precies, oftewel: wat zijn opvattingen hierover? Na inventarisatie van deze ontwikkelingen en uitlatingen van DNB over fiscale risico’s gaan we op interactieve wijze in op de vraag wat dit voor de praktijkvoering van een trustkantoor zou moeten of kunnen betekenen.

    Lezen over de andere onderwerpen kan via de volgende link: https://licentacademy.nl/opleidingen/trust/750/permanente-educatiedag-trustkantoren