Noodzaak verweerschrift kan toch niet ter discussie staan?

  Het is bij sommige onderdelen van de Belastingdienst (Toeslagen) eerder regel dan uitzondering: het binnen vier weken indienen van een verweerschrift naast de op de zaak betrekking hebbende stukken. Het verweerschrift volgt vaak pas op de elfde dag voor de zitting, tot welk moment nog stukken kunnen worden ingebracht op de voet van art. 8:58 […]

  Update toezicht accountantsorganisaties: AFM agenda 2017 & Focus op Fraude

  Op 10 maart 2017 is de AFM Agenda 2017 gepubliceerd op de website van de AFM. Als één van de tien belangrijkste risico’s beschouwt de AFM ‘onvoldoende kwaliteit accountants’. Zij zal hier capaciteit aan toewijzen. Als belangrijke verklarende factor daarvoor ziet zij dat, ondanks de ingezette hervormingen, veel van de verkeerde prikkels in de accountantsbranche […]

  Opening vestiging in Amsterdam

  Per 1 maart 2017 heeft Libertas Lawyers naast haar kantoor in Rotterdam ook een vestiging in Amsterdam aan de Sophialaan 43. Het ‘Sophia House’ is een pand met een rijke en bewogen historie. De eerste steen werd gelegd in 1911 en in 2011 heeft een grote renovatie plaats gevonden. U bent van harte welkom om […]

  Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) controleert boekhoudkantoren op naleving

  Op 10 januari 2017 verscheen het bericht dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft aangegeven de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij boekhoudkantoren in de regio Den Haag te monitoren (www.bureauft.nl/wwft-informatiebrief-naar-boekhoudkantoren-in-den-haag). Het bericht doet het voorkomen of het BFT slechts voorlichting omtrent de wet- en regelgeving zal […]

  Kwaliteit boeterapporten

  Op 2 december 2016 publiceerde de Inspectie SZW haar Jaarplan 2017 (ISZW Jaarplan 2017). In dit Jaarplan zegt ISZW het maatschappelijk effect van haar optreden centraal te willen stellen omdat het aantal uitgevoerde inspecties volgens ISZW (te) weinig zegt over het bereikte doel van de inspecties. Het gaat ISZW dus niet (langer) om de aantallen […]

  Introductie inspanningsverplichting Wtt

  Op 2 mei 2016 is het concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wtt 2018) in consultatie gegaan. De aard en de omvang van de wijzigingen ten opzichte van de huidige Wet toezicht trustkantoren (Wtt) zijn zodanig, dat is gekozen voor intrekking van de Wtt. Eén van […]