Themamiddag Actualiteiten Compliance Trustsector (6 april 2017)

  Tijdens de themamiddag Actualiteiten Compliance Trustsector van het Nederlands Compliance Instituut zal Annemarije Schoonbeek optreden als dagvoorzitter en Melis van der Wulp een presentatie verzorgen over de Wtt 2018. Het doel van de themamiddag is om de deelnemers een overzicht te geven van de actualiteiten en de wijzigingen in wet- en regelgeving met betrekking tot […]

  Mastercursus Actualiteiten Compliance trustkantoren (23 maart 2017, 22 juni 2017, 21 september 2017 en 21 december 2017)

  Annemarije Schoonbeek verzorgt samen met André Zoutendijk van Develop Your Controls B.V. de Mastercursus Actualiteiten Compliance trustkantoren. Elk kwartaal verzorgt Confiad College een actualiteitenbijeenkomst voor Compliance Officers. Als Compliance professional is het van belang dat u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en jurisprudentie, met het oog […]

  Update Straf(proces)recht 2017

    Ontwikkelingen en jurisprudentie strafrecht en strafvordering Laat u niet verrassen en zorg dat u op de hoogte blijft met een actuele update van het Straf(proces)recht. Deze actualiteitendag biedt u: • Een overzicht van zowel recent in werking getreden wetgeving als nieuwe wetsvoorstellen die naar verwachting vanaf 2017 in werking zullen treden • Actuele jurisprudentie […]

  Tweedaagse training – Update Compliance Trustkantoren

  Tweedaagse training Update Compliance Trustkantoren Annemarije Schoonbeek geeft samen met André Zoutendijk (Develop Your Controls) training Verdieping integriteitstoezicht in de trustsector. In deze training komen aan bod: o De opbouw en uitvoering van het integriteitstoezicht en de communicatie met de toezichthouder(s); o De mogelijke aansprakelijkheden voor betrokkenen (rechts)personen (bestuurders en compliance officers); o Naleving van […]

  Incident management accountantsorganisaties

  Tijdens de V&A Compliance Community op 2 februari a.s. komen twee onderwerpen aan bod: – Incidentmanagement; hoe herkent u incidenten en wat wordt vervolgens van u verwacht door de toezichthouders? – De externe assessorfunctie; hoe geeft u invulling aan dit onderdeel van de 53 maatregelen? De bijdragen worden verzorgd door Mr. Annemarije Schoonbeek (Libertas Lawyers) […]

  Training Frauderisicofactoren voor accountants

  Deze cursus wordt zowel in house als via open inschrijving aangeboden. Er zijn 8 PE-punten aan toegekend. De training wordt via open inschrijving aangeboden op 14 juni 2017. Zie V&A website. Door de NBA is onderwijsinstelling V&A als eerste geaccrediteerd voor de verplichte training Frauderisicofactoren. Aan de ontwikkeling daarvan heeft Libertas Lawyers (Annemarije Schoonbeek) een belangrijke […]

  Bestuursstrafrecht

  Mr. Paul Verloop en Mr. Frank Barendrecht 18 april 2017 10:00 – 16:30 uur Bestuursstrafrecht OSR Juridische Opleidingen – Utrecht