Training Frauderisicofactoren voor accountants

  Deze cursus wordt zowel in house als via open inschrijving aangeboden. Er zijn 8 PE-punten aan toegekend. De training wordt via open inschrijving aangeboden op 14 juni 2017. Zie V&A website.

  Door de NBA is onderwijsinstelling V&A als eerste geaccrediteerd voor de verplichte training Frauderisicofactoren. Aan de ontwikkeling daarvan heeft Libertas Lawyers (Annemarije Schoonbeek) een belangrijke bijdrage geleverd.

  De training hangt samen met maatregel 4.4 uit het rapport “In het publiek belang” van de NBA ter verbetering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole . Vanuit het curriculum kent deze training de volgende speerpunten:

  • het onderkennen van frauderisicofactoren in de planningsfase van de controle;
  • het inbedden van deze factoren in een risico-gestuurde controleaanpak;
  • communicatie met governance organen over frauderisicofactoren.

  Binnen de vereisten van het curriculum worden onder andere de volgende accenten gelegd:

  • Leestafel met Fraudecases op basis waarvan je snel een overzicht krijgt over de mogelijke fraudedomeinen. Dit helpt om gericht een vertaalslag te maken naar specifieke frauderisico’s in je eigen controleportefeuille.
  • Bijzondere aandacht voor corruptierisico’s (als onderdeel van frauderisico’s). De definitieve NBA handreiking van 22 december 2016 vormt hiervoor de leidraad.
  • Training van communicatievaardigheden met behulp van o.a. de communicatietechniek LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen).

  De training wordt verzorgd door een gedragstrainer en vakinhoudelijk trainer. Annemarije zal als vakinhoudelijk trainer optreden (via V&A). De cursus sluit nauw aan bij haar eerdere werkervaring bij de AFM en in de sanctierecht advocatuur.