Fiscaal strafrecht

    Fiscaal strafrecht betreft de strafrechtelijke handhaving van fiscale wetgeving. Hierbij moet er rekening worden gehouden dat de opsporingsambtenaren, naast bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering, beschikken over specifieke dwangmiddelen waarin de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Voor het verlenen van bijstand in fiscale strafrechtzaken is het vereist dat de advocaat kennis heeft van zowel het fiscale recht als het strafrecht. Libertas Lawyers combineert de kennis zodat bijstand op het hoogste niveau kan worden verleend.