Incident management accountantsorganisaties

  Tijdens de V&A Compliance Community op 2 februari a.s. komen twee onderwerpen aan bod:
  – Incidentmanagement; hoe herkent u incidenten en wat wordt vervolgens van u verwacht door de toezichthouders?
  – De externe assessorfunctie; hoe geeft u invulling aan dit onderdeel van de 53 maatregelen?

  De bijdragen worden verzorgd door Mr. Annemarije Schoonbeek (Libertas Lawyers) en drs. Albert Bosch RA (V&A)

  V& A Compliance Community d.d. 2 februari 2017
  14:15 – 17:30

  Open inschrijving via V&A – Houten