Inhouse cursussen

  De advocaten van Libertas Lawyers zijn specialisten op hun vakgebied en bovendien zeer ervaren docenten. Zij verzorgen (geaccrediteerde) cursussen voor advocaten, accountants en diverse andere beroepsgroepen (zoals trustkantoren). Desgewenst kan een inhouse cursus worden verzorgd met betrekking tot specifieke vragen of algemene onderwerpen, zoals de voorbereiding op een bedrijfsbezoek door OM of toezichthouder.

  Libertas Lawyers verzorgt diverse cursussen en opleidingen. Cursussen worden (deels) via geaccrediteerde onderwijsinstellingen aangeboden. De cursussen worden verzorgd door verschillende docenten, onder de advocaten van Libertas Lawyers met externen uit de praktijk. Hieronder treft u een schema aan met een aantal cursussen en opleidingen. De cursussen kunnen ook in-house verzorgd.

   

  Accountants
  organisaties
  Financiele ondernemingenTrustsectorBestuurders en commissarissenBelastingadviseurs
  Incident managentIntegriteitstoezichtIntegriteitstoezichtGeschiktheid en betrouwbaarheid
  Frauderisico
  factoren
  Actualiteiten in het toezichtActualiteiten in het toezicht (o.a. Wtt 2018)Actualiteiten thema’s
  In toezicht
  WwftWwftWwft / UBO registerWwftWwft / UBO register
  Onderzoek &
  Handhaving
  Managen integriteitsrisico’s
  (SIRA)
  Managen integriteitsrisico’s
  (SIRA)
  Managen integriteitsrisico’s
  (SIRA)
  Agressieve belastingplanning & klantanonimiteit (UBO-register)Risk appetite, Agressieve belastingplanning & klantanonimiteit (UBO-register)Agressieve belastingplanning & klantanonimiteit (UBO-register)
  Incident- en relatiemanagement toezichthoudersIncident- en relatiemanagement toezichthoudersIncident- en relatiemanagement toezichthouders
  Update toetsing geschiktheid en betrouwbaarheidUpdate toetsing geschiktheid en betrouwbaarheidBestuurs- en strafrechtelijke risico’s voor het management
  TuchtrechtTuchtrecht
  Inlichtingen- en meld verplichtingen jegens toezichthouderInlichtingen en meldverplichting
  verplichtingen jegens toezichthouder
  Inlichtingen en meldverplichtingen
  verplichtingen jegens toezichthouder
  Inlichtingen verplichting jegens toezichthouderInlichtingen verplichting jegens Belastingdienst
  Actualiteiten formeel belastingrecht
  Actualiteiten boeterecht
  Help de FIOD en/of toezichthouders op de stoepHelp de FIOD en/of toezichthouders op de stoepHelp de FIOD en/of toezichthouders op de stoepHelp de FIOD en/of toezichthouders op de stoepHelp de FIOD en/of toezichthouders op de stoep