Internationale procedures

    Libertas Lawyers heeft ervaring met strafzaken die grensoverschrijdend zijn. Daarbij moet worden gedacht aan strafzaken waarin om overlevering of uitlevering van een persoon wordt verzocht. Daarnaast moet worden gedacht aan strafzaken waarbij een Nederlander in het buitenland is gedetineerd. Libertas Lawyers beschikt over uitstekende contacten met buitenlandse advocaten, waarmee in strafzaken kan worden samengewerkt. Zo heeft Libertas Lawyers, in het geval cliënten met strafvervolging in Duitsland worden geconfronteerd, goede ervaring met de samenwerking met Rechtsanwälte (advocaat) Dr. K. (Karl) Haas. In samenwerking met Dr. Haas kan bijstand worden verleend.