Mastercursus Actualiteiten Compliance trustkantoren (23 maart 2017, 22 juni 2017, 21 september 2017 en 21 december 2017)

  Annemarije Schoonbeek verzorgt samen met André Zoutendijk van Develop Your Controls B.V. de Mastercursus Actualiteiten Compliance trustkantoren. Elk kwartaal verzorgt Confiad College een actualiteitenbijeenkomst voor Compliance Officers. Als Compliance professional is het van belang dat u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en jurisprudentie, met het oog op dit belang is deze actualiteitenreeks in het leven geroepen. Een actualiteitenbijeenkomst bestaat uit twee onderdelen. Tijdens het eerste gedeelte bespreekt de docent de actualiteiten. Onder actualiteiten vallen zaken die het afgelopen kwartaal hebben gespeeld en zullen gaan spelen. Ook wordt er in het eerste gedeelte aandacht besteed aan een bespreking van jurisprudentie. Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst zal er aandacht worden besteed aan een specifiek actueel onderwerp.

  Aan het einde van de cursus ontvangt de deelnemer een Certificaat van Deelname. De deelnemer toont door deelname aan dat hij/zij zijn kennis gedurende het jaar op peil houdt. Voorts gaat een deelnemer naar huis met praktische handvatten inzake de omgang met actuele zaken.

  Tijdens de sessie van 23 maart jl. zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen.

  1. Vooruitblik 2017: de uitdagingen, dilemma’s, landschap nationaal en internationaal toezicht
  2. Thema’s in het toezicht 2016: lessons learned
  3. Thema’s in het toezicht 2017: wat kun je verwachten
  4. Good and bad practices transactiemonitoring
  5. Wwft, Vierde anti-witwasrichtlijn en actualiteiten melding ongebruikelijke transacties

  Voor de bijeenkomsten in Q2, Q3 en Q4 zullen weer een aantal actuele thema’s worden behandeld waaronder naleving Sanctiewet en actualiteiten op het gebied van naleving van witwasregelgeving.

   

  Voor wie is deze cursus

  Deze cursussen zijn bedoeld voor verantwoordelijke op het gebied van Compliance. In het algemeen zijn dat de Bestuurder en/of de Compliance Officer. De cursus is niettemin ook toegankelijk voor Compliance Consultants, Compliance medewerkers en Compliance Auditors.

  Wat leert u

  In principe zijn alle actualiteitencursussen los van elkaar te volgen, daar zij uitgaan van de actualiteiten met betrekking tot een bepaald kwartaal. Confiad College gaat ervan uit dat deelnemers zich in hun dagelijkse praktijk bezighouden met Compliance en dat zij ook middels de nieuwsflitsen van Confiad Consultancy op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de markt. De actualiteitencursus biedt zowel toelichting als verdieping op de onderwerpen uit de nieuwsflitsen.

  Aan het einde van de cursus ontvangt de deelnemer een Certificaat van Deelname. De deelnemer toont hiermee aan dat hij/zij zijn/haar kennis gedurende het jaar op peil houdt.

  Cursussen

  • Mastercursus Actualiteiten Q1: 23 maart 2017 om 16:00-21:00
  • Mastercursus Actualiteiten Q2: 22 juni 2017 om 16:00-21:00
  • Mastercursus Actualiteiten Q3: 21 september 2017 om 16:00-21:00
  • Mastercursus Actualiteiten Q4: 21 december 2017 om 16:00-21:00

  Hoeveel tijd kost het u?

  De cursus start om 16.00 en duurt tot 21.00 uur. Inschrijven kan via de link http://www.confiadcollege.nl/cursus/mastercursusactualiteitencompliance.php.